Vážime si dôveru, ktorú ste k nám prejavili a preto sa snažíme, aby Vami objednaný tovar splnil všetky vaše túžby a očakávania. V prípade, že sa rozhodnete zakúpený tovar reklamovať, je potrebné dodržať nižšie uvedené platné obchodné podmienky reklamácie:

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) pre Bratislavský kraj

Ústredný inšpektorát
Slovenskej obchodnej inšpekcie
P. O. BOX 29
Bajkalská 21/A
827 99  Bratislava

Odbor ochrany spotrebiteľa
tel. č. 02/58 27 21 56 – internetový obchod, reklamácie súvisiace s nákupom cez internet

Záruka vrátenia financií:

Tovar môžete vrátiť bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia zásielky. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru (viď nižšie) bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil bez poštovného a balného. Vrátená suma bude poukázaná na bankový účet, ktorý kupujúci uvedie.

V prípade splnenia všetkých podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil bez poštovného a balného.

Po dohode môže byť vrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) sa účtuje poštovné a balné. Poplatok za dohodnutú výmenu reklamovaného tovaru je: 3,60 € s DPH.

Podmienky pre vrátenie tovaru:

Tovar musí byť nepoužitý a v pôvodnom obale.

Obal výrobku môže byť mechanicky poškodený, ktoré vzniklo iba pri otvorení !

Finančné náklady spojené s vrátením tovaru znáša zákazník.

Tovar nám DORUČTE POŠTOU alebo kuriérom NA ADRESU SÍDLA SPOLOČNOSTI.

Adresa na ktorú je potrebné zaslať tovar určený pre reklamáciu:

A & A Szabó s.r.o.
Kostolná pri Dunaji 216
903 01  Slovensko

Reklamačné podmienky:

Zákazník je povinný dodaný tovar skontrolovať a o prípadných nedostatkoch bezodkladne informovať predávajúceho. Oznámenie o nedostatkoch posielajte prostredníctvom emailu: obchod@ciernaperla.sk , alebo nás informujte telefonicky na číslach +421 905 849 607 alebo +421 903 454 046 . ( prosíme pripojiť fotodokumentáciu ) . O postupe vybavenia reklamácie Vás budeme informovať najneskôr do piatich pracovných dní od obdržania Vášho oznámenia o reklamácií.

V prípade, že Vám bude doručený poškodený balík, neprevezmite ho a kontaktujte nás na linke špedície: +421 905 849 607