A&A Szabó, s.r.o.

Alexander Szabó, Čierna Perla
č.p. 216, 903 01 Kostolná pri Dunaji
IČO: 35 950 544, DIČ: 2022044431, IČ DPH: SK2022044431

Marketing, objednávky:
Angela Szabová, Tel: +421 903 454 046

Tel.: +421905849607

obchod@ciernaperla.sk

https://www.ciernaperla.sk

 

Facebook:
https://www.facebook.com/people/%C4%8Cierna-Perla_-Black-Pearl/100035373111817/

Instagram: 
https://www.instagram.com/ciernaperla_blackpearl/


Firma A & A Szabó s.r.o.  je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka číslo:  37216/B (odkaz na stránky ORSR.sk)